วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

แฟนใหม่

แฟนใหม่แฟนใหม่

ตกลงกันก่อน

ภาพยนตร์ที่นำมาให้ชมในบล๊อกนี้ทั้งหมด เจ้าของไม่ได้อัพโหลดแต่อย่างใด เพียงแต่ดึงมาจากเว็บยูทูบที่รับฝากไฟล์ไว้ และจะดึงมาเพียง 1 คลิปต่อเรื่องเท่านั้น แต่ท่านสามารถชมได้ตลอดโดยการดูไปทีละคลิปจนจบแล้วเปิดคลิปต่อไปดูจนจบได้เลยอนึ่งหากไม่ปรากฏภาพยนตร์ที่ท่านต้องการ แสดงว่าคลิปได้ถูกลบไปแล้วจากเว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ไว้ล่วงหน้า ขอให้สนุกกับการชมผีในหนังผีครับ